شرایط اخذ نمایندگی بیمه

شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، مصوب جلسه مورخ 1396/07/08 آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی را مشتمل بر 15 ماده و 2 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود :

ماده 1 – نماینده فروش بیمه زندگی که در این آیین نامه اختصارا نماینده فروش نامیده می شود ، شخصی است حقیقی که بر اساس ضوابط این آیین نامه ، در ازای دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی ما بین ، مجاز به فروش و عرضه بیمه های زندگی انفرادی به نمایندگی از طرف موسسه بیمه ذیربط می باشد .

ماده 2 – موسسه بیمه می تواند در رشته بیمه زندگی انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط پروانه نمایندگی فروش اعطا نماید . نماینده فروش باید واجد شرایط زیر باشد :
– تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
– اعتقاد به ادیان رسمی کشور
– داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی فقط برای مردان
– دارا بودن حداقل مدرک دیپلم
– نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری موثر
– عدم اعتیار به مواد مخدر
– طی دوره آموزش نظری و عملی مورد تایید موسسه بیمه و اخذ گواهینامه مربوطه
– موفقیت در آزمون نمایندکی فروش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* تبصره : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند برگزاری آزمون نمایندگی فروش را به پژوهشکده بیمه ، سندیکای بیمه گران ایران یا انجمن های حرفه ای و صنفی مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید .

ماده 3 – پروانه نمایندگی فروش توسط موسسه بیمه با رعایت الزامات این آیین نامه صادر خواهد شد . مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی در آغاز فعالیت نمایندگی حداکثر سه سال است و موسسه بیمه می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه و احراز شرایط مربوطه ، پروانه وی را برای دوره های حداکثر پنج ساله تمدید نماید . در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی فروش منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی فروش است .

ماده 4 – موسسه بیمه مکلف است در قرارداد نمایندگی فروش موارد زیر را درج نماید :
– مشخصات و نشانی طرفین قرارداد
– حدود اختیارات ، حقوق و تکالیف متقابل فروش و موسسه بیمه
– مدت قرارداد
– میزان کارمزد پرداختی
– میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده فروش و چگونگی استفاده و استرداد آن
– موارد تحدید و تعلیق فعالیت نماینده فروش
– موارد لغو و فسخ قرارداد از سوی نماینده فروش و موسسه بیمه
– نحوه دریافت حق بیمه و واریز به حساب موسسه بیمه ذیربط
– ممنوعیت نماینده فروش از رقابت مکارانه و ناسالم با موسسه های بیمه ، دلالان رسمی بیمه و سایر نمایندگان بیمه و نیز انجام تبلیغات سوء علیه آنان
– ممنوعیت نماینده فروش از اخذ یا انجام نمایندگی برای موسسه های بیمه دیگر در مدت قرارداد نمایندگی
– ارجاع رسیدگی به اختلافات احتمالی موسسه بیمه و نماینده فروش به هیئت موضوع ماده 14 این آیین نامه
– حاکمیت مقررات آتی شورای عالی بیمه بر قرارداد نمایندگی از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات شورای عالی بیمه
– مسئولیت بیمه گر و نماینده فروش به حفظ اسرار بیمه گذاران ، بیمه شدگان و سایر ذی نفعان

ماده 5 – در صورت فوت یا حجر نماینده فروش و یا اتمام اعتبار پروانه نمایندگی فروش ، طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی فروش ، ارزش پرتفوی نماینده فروش را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده فروش دیگر همان موسسه بیمه موافقت نماید . ارزش پرتفوی نماینده فروش و نحوه محاسبه آن نیز با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی فروش تعیین می شود .

ماه 6 – کارمزد نماینده فروش نباید از هفتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آیین نامه شماره 83 بیمه مرکزی) شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن ، تجاوز نماید .

ماده 7 – موسسه بیمه مجاز است آموزش ، هدایت و کنترل نمایندگان فروش موضوع این آیین نامه را به نماینده بیمه موضوع آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 75 بیمه مرکزی) واگذار نماید . حقوق ، تکالیف ، مدت همکاری و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین در قرارداد همکاری طبق نمونه ای که موسسه بیمه مربوط ابلاغ می نماید ، تعیین خواهد شد . در هر حال بیمه نامه هایی که به پیشنهاد نماینده فروش صادر می شود ، پرتفوی نماینده فروش می باشد .
* تبصره – در این گونه موارد موسسه بیمه مجاز است حداکثر سی درصد کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آیین نامه شماره 83 سورای عالی بیمه) را به نماینده ای که آموزش ، هدایت و کنترل نمایندگان فروش را بر عهده دارد ، پرداخت نماید .

ماده 8 – نماینده فروش موظف است طبق نظر موسسه بیمه ، پیشنهاد بیمه را برای صدور به نماینده بیمه موضوع آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 75 بیمه) که آموزش ، هدایت و کنترل وی را طبق ماده 7 این آیین نامه بر عهده دارد یا شعب موسسه بیمه ارایه نماید .

ماده 9 – موسسه بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد ، تقصیر ، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه گذاران ، بیمه شدگان و اشخاص ثالث می باشد .

ماده 10 – نمایندگان بیمه ، دلالان رسمی بیمه و مدیران و کارکنان آنها و نیز کارکنان و مدیران موسسه های بیمه و بیمه مرکزی ایران نمی توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین نامه فعالیت نمایند .

ماده 11 – نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نمی باشد .

ماده 12 – موسسه بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه نامه به نمایندگان فروش نمی باشد .

ماده 13 – موسسه بیمه موظف است مشخصات نمایندگان فروش را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سامانه سنهاب) به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید .

ماده 14 – رسیدگی به اختلافات نماینده فروش و موسسه بیمه با رعایت مواد مربوط در آیین نامه شماره 75 مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن انجام می شود .

ماده 15 – این آیین نامه از ابتدای سال 1398 لازم الاجراست و از آن تاریخ جایگزین آیین نامه شماره 54 و اصلاحات بعدی آن می شود . در صورت وضع مقررات جدید توسط شورای عالی بیمه ، مقررات مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن بر شرایط قرارداد نمایندگی حاکم خواهد بود .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.